قدرت مديران

مطالب دیگر:
208- بررسی نقش مخزن سد لتیان در تله‌اندازی رسوب209- تحلیل حرارتی سدهای بتنی غلتكی (RCC)210- بررسی اهمیت توجه به فاصله ركوردهای انتخابی زلزله­ ها از گسل و ارتفاع سدهای خاكی همگن در آنالیز دینامیكی211- بررسی پارامترهای مؤثر در طراحی فیلتر سدهای خاكی212- كنترل آبشستگی در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش بوسیله سنگچین (مطالعه موردی سد نمرود(213- بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استانداردبررسی نقش انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی سازمان (مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران خودرو)(تعداد صفحات:13)214- استفاده از الگوریتم pso جهت بهينه سازي اقتصادي سيستم انحراف آب در ساخت سدبررسی تاثیر اثربخشی آمیخته بازاریابی بر تولید بهنگام(تعداد صفحات:12)215- بررسی رفتار سد خاكی تحت تأثیر شكل هسته رسی216- رفتارنگاری سد البرز مازندران در دوران ساخت217- بررسی حركت جریانهای غلیظ در مخزن سد دز218- بررسی میزان تأثیر جریان های غلیظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود219- ارزیابی زهكش قائم در تحكیم بستر با خاك رس اشباع ( مطالعه موردی بزرگراه پاسداران تبریز)استراتژی طبقه بندی قطعات و معيارهای انتخاب تامين كنندگان جهت انعقاد قراردادهای خرید در زنجيره تامين شركتهای مجموعه ساز صنایع خودروسازی(نعدادصفحات:31)220-ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندركنش مخزن وپی تحت اثر زلزلهجایگاه تفکر انتقادی در مدیریت(تعداد صفحات:15)221- بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله222- بررسی ارتباط هیدرولیكی رودخانه كارون (مخزن) در محل سد كارون3 و چشمه­های پایین دست قبل و بعد از آبگیری سد223- بررسی ابعاد بحران ناشی از شكست سد و راهكارهای مدیریت آن
|نمایش فایل:|rlp
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان قدرت مديران را مشاهده می نمایید. نام فایل : فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 2 حجم : 91 کیلوبایت درسازمان بهنام كاويانBehnam kavian@yahoo.comچكيدهازديدگاه اگوست كنت علوم اجتماعي ازلحاظ ساختاري جزو پيچيده ترين علوم است.چراكه شناسايي وپيش بيني رفتارجمعي انسانها بسياردشوارترازبررسي محيط...